Fra A til Ås

Alt du trenger. Hvorfor dra lenger.

Om foreningen

Foreningen ble startet i 2017 i samarbeid med Follo Næringsråd, og er en gruppe næringsdrivende i Ås sentrum som samarbeider for å skape et bedre tilbud i sentrumskjernen. Foreningen fasiliterer for felles aktiviteter som har positiv innvirkning på næringslivet, og har tett dialog og oppfølging mot kommunen for å sikre at næringslivets interesser blir ivaretatt.

Sammen er vi ekstremt mye sterkere, enn når vi står hver for oss!

 

Vår visjon

Gatene i Ås sentrum skal igjen bli populære og attraktive for handel, service og hygge, med et voksende næringsliv. Ås sentrum skal bli enda mer attraktivt for både næringsdrivende og besøkende.

Drift og organisering

Sentrumsforeningen driftes av styret, som hvert år velges på stormøtet. Follo Næringsråd driver fasilitering av møter, administrasjon av medlemmer, økonomi og fungerer som kontaktpunkt vår både medlemmer og aktuelle samarbeidspartnere. 

Styret 2019

Stian Ulvøy

Follo Næringsråd

Joakim Nordin

Urbanium

Øyvind Krogh

Optiker-K

Nina Munthe

Urbanium

Eli Indrebø

Fargeriket

Besøksadresse

Foreningen hører til under Follo Næringsråd, som har kontorer i Sagaveien 3, 1430 Ås.

Kontoret et tilknyttet Inkubator Ås, som ligger i Innovasjonshuset. Det er det lave bygget i tilknytning til kirkekontoret.

 

Kontakt oss

.

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon © 2019